• platte slideshow
  • platte slideshow
  • platte slideshow
9-12 sep | Oude Markt
CHRISTIAN ZOLLNER & VÍCTOR MAZÓN GARDOQUI
______Animazauner Elektronics A/V Lab

Experimenteren met geluid, licht en video, elektronica, zonnepanelen, lichtgevoelige weerstanden, fotodiodes, motoren en zelfgemaakte circuits, met de DIY (do-it-yourself) geest van de 80’s punk scene! Hieronder het programma.

www.victormazon.com | animazon | zaunerHet doel is om via een reis naar het verleden van de elektronica, een cyberpunk technatural toekomst te ontwerpen.

Een workshop van drie dagen met de hand gemaakte elektronica in de Valand Universiteit van Göteborg door Christian Zollner en Victor Mazon Gardoqui.

Experimenteren met geluid, licht en video, met behulp van verschillende objecten zoals gerecycleerde afvalmaterialen, elektronica, zonnepanelen, lichtgevoelige weerstanden, fotodiodes, motoren en zelfgemaakte circuits, met de DIY (do-it-yourself) geest van de 80's punk scene!

Dag 1

/ / / Optische Therrormin / Terug naar de jaren 20

Waarschijnlijk het oudste elektronische instrument is genaamd de "Theremin" uitgevonden door een Russische fysicus in de jaren 1920. De Therrormin is een soort eenvoudig te bouwen Theremin die wordt bestuurd door een variabel aantal lichtgevoelige weerstanden. Je speelt het met je handen zonder te raken, slechts door het veranderen van de lichtdichtheid.

/ / / Krakle Box / Terug naar de 70's

Geen knoppen, geen knoppen, uw huid als lawaai - het apparaat is een persoonlijke versie van de oorspronkelijke crackle box, ontworpen in de jaren 70 bij STEIM, de eerste in massa geproduceerd chaos synth. Een self powered glitchy apparaat, met audio en video.

Dag 2

/ / / Atari Punk Console / Terug naar de jaren 80

Het circuit van de eerste DIY synth zal worden gemaakt met honderden geluiden van de oude 8-bit computers, zoals Atari, Spektrum, Game Boy, enz.

/ / / De Fuzz Face / Opnieuw terug naar de jaren 60

Een Fuzz is een speciale vorm van verstoring. Fuzz was veel gebruikt terug in de jaren 60 op elektrische gitaren. Jimi Hendrix speelde veel op deze Fuuz’s. Een eenvoudig te bouwen, maar interessant om vervorming te gebruiken apparaat, ook in combinatie met bestaande instrumenten (bijv. electrische gitaar) of zelfgebouwde instrumenten.

Dag 3

/ / / Solar Noise Insecten / De Osczzzchhhillator / een cyberpunk toekomst

Verschillende kleine elektronische zonne-energie en geluid insecten zullen worden gecreëerd die een interactie met licht.

Een creatie van een kleine zonne-apparaat met 3 stemmen / oscillatoren en het gebruik van de foto-elektrische effect van zonne-cellen en lichtgevoelige diodes voor de detectie en modulatie van alle immersieve vormen van licht van verschillende golflengtes.

/ / / Afwerking en voorbereiding

Aan het eind van de workshop worden alle apparaten en instrumenten gereed gemaakt, evt op elkaar afgestemd op de Productvoorstelling / concert in de avond. Alle projecten zijn modulair van natuur en geest, zodat ze kunnen samenwerken, op elkaar kunnen reageren, samenwerken, vechten of verliefd worden.

Verschillende projecten en ideeën zullen worden getoond tijdens de workshop, er is een mogelijkheid voor ondersteuning van diverse artistieke projecten van deelnemers.

Day 1

///OpticalTherrormin/ Back to the 20's

Probably the oldest electronic instrument is called the “Theremin” invented by a Russian physicist in the 1920's. The Therrormin is a kind of easy-to-build Theremin controlled by a variable number of photoresistors. You play it with your hands without touching the instrument by just changing the light density.

///Krakle Box/ Back to the 70's

No buttons, no knobs, your skin as a noise device... A personal version of the original crackle box designed in the 70´s at STEIM, the first mass produced chaos synth. A self powered glitchy device, with which we will do audio and video.

Day 2

///AtariPunkConsole/ Back to the 80's

The circuit of the first DIY synth will be made. With hundreds of sounds of the old 8 bit computers like: Atari, Spektrum, Gameboy, etc...

///The Fuzz Face/ the 60's effect

A Fuzz is a special kind of distortion. Fuzz was used a lot back in the 60's on electric guitars. Jimi Hendrix was also playing those a lot.

An easy to build but nice to use distortion unit to use with yourself built instruments of electric guitar or whatever.

Day 3

///Solar Noise Insects/ The Osczzzchhhillator/ a cyberpunk future

Different small electronic solar and sound insects will be created that interact with light.

A creation of a small solar device with 3 voices/oscillators and using the photo-electric effect of solar-cells and light-sensitive diodes for detection and modulation of all immersive light from various wavelengths.

/// Finishing and preparing

At the end of the workshop the best devices and instruments made will be prepared to interact, fight, cooperate or fall in love during the presentation/concert in the evening.http://victormazon.com/

Organization:
PLANETART
contact@gogbot.nl
+316 5583 0311

Press and more:
Persbericht Kunst | Muziek NL
Pressrelease Art | Music ENG
Pressemitteilung Kunst & Musik DE
GOGBOT banner square
GOGBOT banner wide
GOGBOT banner large
Hi-Res Pictures

Credits:
ICT: Numloq
CMS: Joomla
Artwork:
Sandwoman
Arno Coenen
Via Oral