• platte slideshow
  • platte slideshow
  • platte slideshow

Youngblood details

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Birgit Verwer

Every Saturdaynight during the 1980s I sat in front of the television in my pajamas a little girl watching a game show in a kind of placebo-glitter& glamour-décor (not just yet falling into pieces due to its deficient condition). My favorite was De Sterrenshow, with my game show host hero Willem Ruis running like a idiot from left to right the whole night, totally winding himself up as if he was a participant himself going to lose the game.
During the show Willem Ruis always shouted “stop the time! ”. And to put it philosophically: Don’t we all want that? To stop the time?

I have a roman catholic upbringing. The show elements and the spectacle of the rituals, the altars and the annunciation of the Word of God in the gothic church we went to – to me this was all wonderful! It was in fact exactly like on television with all its show business- and game programs.
Isn’t life itself a game show? Only the risk is bigger. But what do we win? A price, a time out, control, the assurance of an upcoming death? Do we play for all or nothing?
www.birgitverwer.com

Renée Hulshoff

Pleximo is een modulair-mechanische installatie. Een mechanische stad van licht, een machine uit rechte lijnen met een strak ritmisch geluid en tegelijk een projector van abstracte organische vormen.

Pleximo is a modular-mechanical installation. A mechanical city of light, a straight-lined machine with a rhythmical sound and at the same time a projector for abstract, organic forms

Daan Johan

Line   -   Een klank installatie door Daan Johan
Geluid wordt in de regel ontvangen als een bron die uit één punt komt. Het gehoor is ingesteld om geluidsbronnen en ruimtes op die manier te lokaliseren en te interpreteren. Line breekt die regel door op golfvormniveau het geluid te breken in 32 stukjes. Die stukjes geluid, kleine pulsjes van gelijk volume, worden verdeeld over de luidsprekers. Voor het publiek heeft dit als effect dat normale klanken onherkenbaar voorbij schieten door de ruimte op enorme snelheid.

Line  -  A sound installation by Daan Johan
Sound is mostly perceived as a source coming from one point. The hearing mechanism is alibrated to localize and interpret sources and spaces in that way. Line breaks that relation by breaking up the sound at waveform level in 32 pieces. These little bits of sound, pulses of equal amplitude, are being distributed over the speakers. The effect of all this for the audience is that normal sounds become unrecognizable, and shoot through space at very high speed.


Joris Strijbos

registratie op DVD van het werk:   Phase=Order         Verkenningen van relaties binnen beweging.
Phase=Order is een modulaire, kinetische licht installatie. Modulair houdt in deze in dat meerdere gelijke individuen samenwerken om een geheel te vormen. Elke module in deze installatie bestaat uit een plexiglas plaat op een motor gemonteerd alle aangestuurd door een algoritme gebaseerd op
groepsdynamica. De bewegingen die de panelen maken zijn geïnspireerd op bewegingen zoals die ontstaan bij zelf organiserende processen in de natuur. Zoals de wind speelt met een graanveld of hoe een school vissen reflecteert in de zon. Naast beweging is ook licht een belangrijk component
binnen de installatie. Door gebruik te maken van plexiglas, dat in staat is om te spiegelen en transparant te zijn, ontstaat er een licht weerkaatsing systeem dat resulteert in een abstract veld van schaduw en licht.

Phase=Order
“Phase=Order” is a kinetic light installation in which 96 screens move, reflect, and organise to create an abstract field of shadow and light. When we see flocks of birds, schools of fishes or even grain fields in the wind, they all respond to different forces. Whether it's food, danger or just physical pressure, they start to move and organise themselves as a coherent organism. This installation is inspired on the audio/visual beauty of these self organising systems in nature. By the use of a generative algorithm a virtual force is generated. The result is an endless choreography for the 96 screens in which the panels move ostensible as if the wind has free play in the grid. Besides movement, light plays a very important
part in the installation. When making use of plexiglass, which has the possibility to be transparent and/or reflective, a complex light breaking system emerges between the moving panels.  The sound in the installation is generated bij the servomotors which steer the panels. When the motors accelerate the sound increases. When slowing down, the steps of the motors seem to fuse together. In this way, a one-to-one relationship is created with the visual aspect of the work.

 

St Joost Art Academy, Den Bosch

Martijn van Dalen

Kreatieve beunhaas uit het zuiden van Nederland, maakt vooral werk dat over maatschappij, milieu, religie, en de absurditeit en kunstmatigheid van ons bestaan gaat. Voorbeelden hiervan zijn de noiz-performance met het joodse SS uniform, de zwaar vervuilende kas op wielen en de zwetende stoomsauna met bijhorend zwembad. Dit laatste is de installatie die hij op GOGBOT neer zal zetten.

Creative moonlighter from southern Netherlands, makes works about society, environment, religion, and the artificiality and absurdity of our existence. Examples are the Noiz performance with the Jewish SS uniforms, heavily polluting greenhouse on wheels and a mobile steam sauna with matching pool. The latter is the installation that he will put down GOGBOT.

Arewik Avakian

Mijn werk draait om het ego. Het ego dat worstelt om zijn eigenheid te behouden en tegelijkertijd zich conformeert aan de eisen van de groep waar het bij wil horen. Uniformen, klederdrachten, stijlen spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook religie, (nationale) cultuur, kunst en literatuur zijn belangrijke invloedsfactoren. Bij het maken van het werk vereenzelvig ik me met verschillende karakters. Elk karakter dat mij intrigeert is geschikt voor dit onderzoek. Zo creëer ik mijn eigen eenmanstheater, waar dit alter ego keer op keer een metamorfose ondergaat, zich verschillende gedaanten aanmeet en elke rol op eigen manier interpreteert.

My works evolve around the ego. The ego that struggles to maintain its individuality, while at the same time trying to conform to the requirements of the group which it aspires to be part of. Uniforms, costumes, styles, all play an important role. Besides that, religion, (national) culture, art and literature are important influencing factors. In creating my work, I identify with a multitude of different characters. Each character that intrigues me is suitable for my research. I’m creating my very own one-man theatre, in which my alter ego undergoes new metamorphoses over and over again, assuming various shapes and roles and interpreting all of them in their own specific way.


Jasmina Kirsch

My paintings and video works often discuss (in)humanity, religion, role models or other social themes.  They originate out of my emotions for the subject. While the making I transform this elementary feelings into a more or less symbolic painting. Hereby I like to play with symbols and stereotypes, as well as with the media itself. I like to ignore the traditional rules for stereotypes or symbols as well as for the treatment of the media.

In opposite to this, my photographs are about the beauty of the moment. Which therefore is only possible to capture with a camera. They are about strange, surprising, beautiful, relaxing, erotic and loving moments which I capture by transforming them into a picture. While being about beauty, I like my pictures to be rough as life itself.

St Joost Art Academy, Breda

Jan van der Laan

Mijn werk gaat over het genetisch modificeren van de mens en hoe zou het geweest zijn als ik toen (1963) zo geboren was?
Ik ben ervan overtuigd dat we het gaan doen omdat we het kunnen.
De volgende stap is: wat voor soort mensen gaan wij kweken? Fabrieksarbeiders met aangepaste ledematen en een laag IQ zijn zeer nuttig, agressieve half robot, half mens organismen zijn perfect om oorlog mee te voeren. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Zelf ben ik opgevoed net zoals ik geboren ben: Machinaal.
Op deze wijze heb ik de ontwikkelingsfase van mijn leven dus uitgebeeld.
Het gaat er niet alleen om hoe je geboren wordt, de rest is veel belangrijker.

My work is about the possibilities of genetically  modifying  the human being and how it would  have been if I was born like this? (1963)
I am convinced that we are going to do it because we can.
The next step is: what kind of humans are we going to breed? factory workers with modified limbs and a low IQ are very useful, agressive half robot ,half human organisms are the perfect solution for waging war. The possibilities are endless.
Personally the way I was born was also the way I was raised, like a machine.
In this way I have interpreted the early development years of my life.
It is not all about the way you were born, the rest is much more important.Rietveld Art Academy, Amsterdam

Tess Walkowski presents her one woman and a drum set band "Two Dead Cats and a Frying Pan"   Tess creates installations and sculptures that deal with intimacy, seduction, and shifting roll of the "other". At the GOGBOT festival she will present an open, simple, and intimate version of her graduation project "untitled box II" and sing you sweet songs.


AKI ArtEZ Academy, Enschede

Daniel Maalman & Stef van der Poel – The Blackbox

The Blackbox is een compleet donkere, geluidsdichte éénpersoonsruimte, ontworpen om geluid te ervaren zonder tussenkomst van de andere zintuigen, en zonder afleiding van buitenaf. De bezoeker ligt in een comfortabele stoel in het pikdonker, terwijl de geluiden van alle kanten komen. The Blackbox is volautomatisch, en geeft de bezoeker controle over de situatie aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden, alhoewel de ervaring zelf complete overgave vraagt van de bezoeker.

The Blackbox is a completely dark and soundproof single-person room designed to experience sound without the interference of the other senses, and without distraction from outside. The visitor lies back in a comfortable chair in pitch black darkness, while the sounds come from all directions. The Blackbox is fully automatic, and puts the visitor in control of the situation by giving different options to choose from, although the experience itself demands the visitor´s complete surrender.

Daniel Maalman – Small Talk

Small Talk is een interactieve installatie met tuinkabouters, die fungeren als een communicatielijn tussen twee telefoons. De bezoeker kan de telefoon oppakken en een boodschap achterlaten, waarna deze zal worden doorgegeven door de kabouters naar de andere kant van de rij. De kabouters spreken in hun eigen toon en bepalen zelf de snelheid, wat ervoor kan zorgen dat de boodschap niet altijd word afgeleverd volgens plan.

Small Talk is an interactive installation with garden gnomes, which function as a communication line between two telephones. The visitor can pick up the phone and leave a message which the gnomes will deliver to the other end of the line. The gnomes speak in their own tone of voice and at their own pace, which results in the message not always being delivered as planned.


Katarzyna Gajewska

frequency creates matter - het achterliggende concept van het heelal is dat verschillende energiefrequenties bepaalde materie creëren. Kwantumfysica is mijn inspiratie, uitgangspunt en inhoud van mijn eindexamenproject "frequency creates matter". In deze installatie is te zien hoe de verschillende geluidsfrequenties gematerialiseerd worden in patronen. Deze installatie is een metafoor voor dit creatieproces.

ArtEZ Academy, Zwolle

Job van der Molen

In mijn werk is vaak een combinatie tussen de natuurlijke en de mechanische wereld te vinden. Ik combineer deze twee werelden door hun contrast en tegelijkertijd gelijkenissen te zoeken en uit te beelden, het kan een kritische noot bevatten over de maatschappij of de mens in het algemeen, maar dit is vaak met een knipoog.

 

ArtEZ Academy, Arnhem

Andy ten Broek

Andy ten Broek maakt géén miniaturen. Dat is met vrij veel zekerheid te zeggen over zijn werk, waar altijd tegenstellingen in verwerkt zijn. Andy ten Broek werkt altijd in het groot.

Voor hij zijn studie autonome kunst begint, volgt hij verschillende technische, op het praktische gerichte opleidingen. Die achtergrond zie je terug in zijn werk.

Ten Broek is gefascineerd door de natuur en het organische: bewegingen, patronen, unieke tekens. Die probeert hij te vatten met behulp van zijn technische achtergrond. De onomkeerbaarheid van tijd, het heden dat altijd verleden wordt, de rivier die nooit hetzelfde is, probeert hij te bundelen in de Blue ripple: een kinetisch werk van hout, staal en elektromotor, die voortdurend een rimpeling van water laat zien.

Wouter v d Bosch

In mijn werk zoek ik de overlappende gebieden tussen kunst en techniek op. Het resultaat zijn absurde machines en apparaten, die vaak een zowel humoristisch als maatschappijkritisch karakter hebben.

In my work I seek for the space between Art en Mechanics, resulting into absurd machines and devices, which often own a both humorous as well as socially-critical nature.

Erik de Graaff

Wallpaper is een interactieve installatie waarbij de bezoeker de ruimte optisch transformeert. Door licht te projecteren in abstracte vormen die overeenkomen met de tastbare ruimte lijkt het alsof het oppervlak veranderd. De foto toont mijn eindexamenwerk van de opleiding Interaction Design aan de academie in Arnhem. In het academiegebouw dat is ontworpen door Rietveld mag je niets veranderen. Een muur schilderen in een andere kleur is bijvoorbeeld uit den boze. Met deze installatie wilde ik de bezoekers en studenten de kans geven het ontwerp van Rietveld te veranderen. Rietvelds' ideale maatsysteem waarop het hele gebouw is gebaseerd wordt onderuit gehaald.
Op de Youngblood expositie presenteer ik een soortgelijke installatie, maar dan aangepast op de ruimte in TETEM.

Jasper van Loenen

Most modern interfaces are as simple as possible and seem to hide the system underneath. I wanted to create an interface designed for a single purpose which would also show the complexity of the code involved, instead of hiding it.

I wrote a script to generate a test screen, a seemingly simple thing. But the screen is made out of several objects in 3D space that all need the have exactly the right position, shape, scale and color for the script to do what is was made for.

Each one of these parameters (a total of 93) is connected to a physical switch or dail, enabling the viewer to see some of the complexity and giving him the chance to change to script to his or her own liking, thus turning a normally fixed script into a design tool.

 

Willem de Kooning Academie, Rotterdam

Ron van Grootel


Danny van der Kleij   & Mirela Causevic

// Geautomatiseerde Luidspreker
Een parabolische luidspreker die motorisch wordt aangestuurd.
Bezoekers die deze geautomatiseerde luidspreker zien, worden er door gedetecteerd en krijgen gerichte en persoonlijke audio te horen.  Als kunstenaarsduo hebben wij als hoofddoel om te experimenteren en empirisch te onderzoeken, meestal concentrerend op het technische vlak.

// Automated Speaker
A parabolic speaker turned by a motor.
Visitors that see this automated speaker are detected and are being send focused and personal audio. Working as an artist duo, our main goal is to experiment and perform other empirical explorations, mostly in a technical way.

Organization:
PLANETART
contact@gogbot.nl
+316 5583 0311

Press and more:
Persbericht Kunst | Muziek NL
Pressrelease Art | Music ENG
Pressemitteilung Kunst & Musik DE
GOGBOT banner square
GOGBOT banner wide
GOGBOT banner large
Hi-Res Pictures

Credits:
ICT: Numloq
CMS: Joomla
Artwork:
Sandwoman
Arno Coenen
Via Oral